Offspring


Selien van de Mispelaere

Lord Pezi Junior x Germien van de Mispelaere
°2018 Bruin BWP

Serafin van de Mispelaere

Hasall van de Mispelaere x Serafina van de Mispelaere
°2018 Vos BWP

Silan van de Mispelaere

Kadans van de Mispelaere x Ariel van de Mispelaere
°2018 Bruin BWP

Sillou van de Mispelaere

Hasall van de Mispelaere x Joke Twee van de Mispelaere
°2018 Bruin BWP

Sir Balou van de Mispelaere

Bisquet Balou van de Mispelaere x Cora van de Mispelaere
°2018 Bruin BWP

Souvenir van de Mispelaere

Kadans van de Mispelaere x Casina van de Mispelaere
°2018 Donker bruin BWP

Stann van de Mispelaere

Kadans van de Mispelaere x Hannah van de Mispelaere
°2018 Vos BWP

Star D'Or van de Mispelaere

Wandor van de Mispelaere x Libell van de Mispelaere
°2018 Bruin BWP

Sticker van de Mispelaere

Checkter x Justine van de Mispelaere
°2018 Donker bruin BWP

Stillot van de Mispelaere

Pilothago TN x Inara van de Mispelaere
°2018 Donker bruin BWP

Suzy van de Mispelaere

Kadans van de Mispelaere x Karamel van de Mispelaere
°2018 Bruin BWP